achtergrond Onze mooie kop

De geschiedenis van de vereniging

Devies

Eind november 1964 wordt er binnen de studentenvereniging RKSV Albertus Magnus een dansgroep opgericht. Deze dansgroep heeft als doel 'het beoefenen van de klassieke dans en het bevorderen van de ars amandi tussen de leden onderling'. De groep heeft dan nog geen naam maar wel het devies: 'En avant pour le galop'.

Naam

Op 8 december vieren we dat de statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. De doelstelling ars amandi is toen vervangen door het vrijblijvendere begrip 'vriendschapsband'. In de loop van 1965 wordt een verzoek tot erkenning bij RKSV Albertus Magnus ingediend. Dat wordt toegekend en de naam van de groep is 'Les Gais Galants'.

Repertoire

Ons beginrepertoire is vermoedelijk verzorgd door de heer Th. Bus en een dansgroep uit Leiden, waarvan heden niets meer bekend is. Het huidige repertoire bestaat deels uit originele oude dansen, en is deels geschreven in de stijl van de oude dansen. Met name Gretel van Bruggen heeft een aantal van die nieuwe dansen geschreven. Reeds vanaf het allereerste begin verzorgt de vereniging optredens. In 1978 splitste de vereniging zich in tweeën. Een groep dansers legde het accent op de dans, in tegenstelling tot op de onderlinge vriendschapsbanden. Zij vormden een nieuwe dansgroep, die Plaisir Courtois (hoofs plezier) heet.

Zelfstandigheid

In 1994 besluit RKSV Albertus Magnus dat zij zich meer op haar kerntaken wil richten. Ze schreef alle subvereningingen aan met het verzoek om streng te voldoen aan het percentage leden dat lid is van Albertus Magnus. Les Gais Galants voldeed al jaren niet meer aan die eis. Het meerendeel was wel lid van LGG, maar niet van Albertus. Nadat de oefenavond een aantal malen verschoven was, is LGG daartegen in beroep gegaan en heeft het geschil gewonnen. Inmiddels waren de verhoudingen met Albertus verslechterd en is LGG op zoek gegaan naar een eigen oefenlocatie.

Oefenlocatie

Als zelfstandige studentenvereniging oefenden ze verder in het Gerard Samponhuis, aan de Violenstraat 4. Na vele jaren werd de bestemming van de oefenlokatie gewijzigd, zodat er opnieuw gezocht moest worden naar een oefenlocatie. In 2003 verhuisden ze naar het Kijk in 't Jathuis (bij het centrum voor oude muziek en dans), aan de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 49. Toen ook daarvan de bestemming veranderde, werd in 2008 verhuisd naar de danszaal in het huis waar Gretel van Bruggen gewoond en gewerkt heeft, aan het Martinikerkhof 25.

Traditie

De vereniging heeft een achtergrond vanuit een studentenvereniging, dit is te merken aan de vele tradities en gebruiken. Elk jaar organiseren we een gala, waar we steevast het verenigingslied zingen. Naast de onderlinge vriendschapsbanden onderhouden de leden ook banden met andere historische dansverenigingen. Dit zijn Les Precieuses Ridicules in Nijmegen, Tour de mains in Den Haag en Plaisir Courtois in Groningen. De gala's en het bal worden onderling druk bezocht.