achtergrond Onze mooie kop

Promocommissie

Posterprikplaatsen:

Binnenstad

- USVA (afgeven balie)

- Academie Minerva (afgeven bij balie)

- psychologie (vrij prikken op elke verdieping)

- GLTC, OBT 23 (vrij prikken)

- Godsdienstwetenschappen (vrij prikken)

- Academiegebouw (afgeven balie)

- Harmonie (stempel halen bij balie, prikken in Weberhal)

- Muziekschool (afgeven bij balie)

 

Oosterpoort

- Conservatorium (afgeven bij balie)

 

Zernike

- ACLO (bij stijldansen)

- hanzecomplex (3 gebouwen, Zernike, vragen bij de balie, vrij prikken op open prikborden)

- Grote gebouw met sterrenkunde, bedrijf etc etc: 2 posters. Prikbord in kantine en prikbord in computerlokaal.

- natuurkunde (vrij prikken op blauwe borden in de hal)